SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Strängnäs Simklubb

Våra mål, vår vision och vår värdegrund

VISION

Med kvalitetsdriven simträning i en inspirerande, motiverande och engagerande miljö, ska Strängnäs Simklubb verka för god kamratskap, glädjefylld gemenskap och simidrottens utveckling.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VÄRDEGRUND

Strängnäs Simklubb bygger sina värderingar med utgångspunkt ifrån Riksidrottsförbundets värderingar som finns dokumenterade i ”Idrotten vill”.

 

  • Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

 

  • Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för verksamheten. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 

  • Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 

  • Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Samt att verka för en sund ekonomi.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MÅL (Inriktning)

· Föreningen skall medverka till att alla i Strängnäs Kommun kan simma.

· Föreningen skall erbjuda kvalitativ simverksamhet för alla åldrar, från grundläggande simkunskap till avancerad elitträning.

· Föreningens verksamhet och organisation bygger på strukturen i Simlinjen. Klubbens målsättning är att följa Simlinjens riktlinjer till och med utvecklingsstadium 6, dvs upp till och med gymnasieåldern.

· Föreningen skall erbjuda både bredd och spets, i alla åldrar.

· För att uppmuntra till fortsatt simning hos barn och ungdomar samt sprida simningen som idrott, skall klubben erbjuda inspirerande möjligheter till träning för motionssimmare.

· All träning ska anpassas efter individen, som ska få hjälp att nå sina mål.

· All träning och tävling skall präglas av glädje, uppmuntran och sammanhållning.

· All träning och tävling ska byggas upp på ett sätt som utvecklar individen och gruppen, både fysiskt och socialt.

 

För att uppnå önskat läge (vision och mål) behövs en strategi, dvs ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur man ska tänka och agera. Det sammanfattar vi i ett antal policy-punkter.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

POLICY

Allmänt:

· All träning ska anpassas efter individen, som ska få hjälp att nå sina mål.

· All träning och tävling skall präglas av glädje, uppmuntran och sammanhållning.

· All träning och tävling ska byggas upp på ett sätt som utvecklar individen och gruppen, både fysiskt och socialt.

· Föreningen skall respektera alla människors lika värde.

· Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individens inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

· Föreningen skall arbeta för att motverka drog- och dopingmissbruk.

 

Som TRÄNARE i Strängnäs Simklubb gäller följande:

· Du tycker om att arbeta med människor. Barn och ungdomar i synnerhet.

· Du behandlar alla lika, oavsett kön, ålder, utvecklingsnivå och ambitionsnivå.

· Du agerar som ett vuxet föredöme i alla situationer.

· Du ansvarar för god stämning i gruppen, både under träning och tävling. Du arbetar för sammanhållningen i gruppen och bidrar till lagkänslan.

· Du förstår att alla behöver stöd och mycket uppmuntran i både med- och motgångar. Du är en viktig del av simmarnas utveckling, dels som simmare men lika mycket mentalt. Rätt uppmuntran skapar tro på sig själv och sin förmåga.

· Du ger kritik på ett konstruktivt sätt och med hänsyn till att det är barn och ungdomar. ”Ge beröm offentligt och ge kritik i enrum.”

· Du fokuserar på och lyfter fram bra prestationer. Du sprider tankesättet att en prestation inte bara handlar om medaljer och tider i förhållande till andra simmare. Istället ska det handla om individens prestation, t ex ett personligt rekord eller bra genomförda detaljer under ett lopp.

· Du ser alla simmare.

 

För samtlig PERSONAL i Strängnäs Simklubb gäller följande:

· Vi hjälper simmaren att nå sina mål.

· Vi håller det vi lovar.

· Vi är positiva och glada.

· Vi är serviceinriktade.

· Vi säkerställer att vi har hög kompetens.

· Vi är vänliga, ärliga och omtänksamma.

 
Våra sociala medier
Våra samarbetspartner
Våra sponsorer